Działka budowlana 12.5 ar z WZ i pozwoleniem na budowę Kraków Podgórze Swoszowice Rajsko ul. Geologów | SPRZEDAM , DO SPRZEDANIA

Działka nr 95/6 i 96/6 będąca przedmiotem oferty sprzedaży jest objęta decyzją o Warunkach Zabudowy. Na podstawie tej decyzji uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia polegającego na budowie budynku jednorodzinnego z garażem.

Przedmiotowy teren leży obecnie w obszarze obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Soboniowice”, z przeznaczeniem na tereny zieleni nieurządzonej. Jest to więc pewnego rodzaju gwarancją, że w bezpośrednim sąsiedztwie działki, jeżeli chodzi o nową zabudowę, niewiele już powstanie.

Pomimo tego, że na tym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan, przyszły Inwestor może, korzystając z ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodnie z obowiązującym trybem postępowania), zmienić zatwierdzony projekt na skorygowany/inny, korzystając z trybu projektu zamiennego. Należy jednak pamiętać, że inny (zamienny) obiekt, musi mieścić się w ramach parametrów podanych w treści decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

 

Powierzchnia działki nr 96/6 = 1237 m2 , 95/6 = 1237 m2

 

Parametry wynikające z decyzji o Warunkach Zabudowy, które musi spełniać zabudowa:

-Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem,

-Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni całej działki nr 96/6 – do 17% (maksymalnie zabudować więc można w parterze budynku do 210,29m2)

-Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50% (minimum 618,5 m2 musi pozostać „biologicznie czynna”)

-Szerokość elewacji frontowej od strony ul. Geologów – do 16,5m

-Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m

-Wysokość głównej kalenicy – do 9,5m

-Kąt nachylenia połaci dachowych – pomiędzy 30 i 45 stopni

-Dach dwu lub wielospadowy, z dopuszczeniem lukarn.

Dojazd do działki z pętli Kurdwanów: